Návrat ze soustředění

Předpokládaný návrat ze soustředění je v sobotu plánován na 13:15