Rekreačka

  • Vedoucí družstva: Petr Fischer, tel: 731 147 066, e-mail: fischer12@seznam.cz
  • Tréninky: Pátek 20:00 – 21:30