Info

TJ Slavoj Český Brod – oddíl basketbalu

Komenského 516
282 01 Český Brod
E-mail: basketinfo@cesbrod.cz

IČ: 00663191

DIČ: CZ00663191
Číslo podúčtu: 50016-425397349/0800

 

Basketbal v Českém Brodě

Basketbal v Českém Brodě má tradici, která začíná v roce 1932 na Českobrodském gymnáziu, kdy Ministerstvo školství a národní osvěty povolilo v listopadu výnosem č.122.120-II/1 profesoru Karlu Halovi, aby vyučoval tělocvik na zkoušku podle návrhu nových osnov. V polovině 30. let se pak hráči, vychovaní na gymnáziu, začínají účastnit nejen školních přeborů, ale vstupují do soutěží i jako členové českobrodských tělovýchovných organizací.

I díky tomu, že Český Brod je relativně malé město, je tradice basketbalu i přes četné změny názvů a tělovýchovných organizací od té doby kontinuální a mezi současnými veterány klubu jsou i Ti, kteří ještě pamatují první generaci hráčů. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let se v Českém Brodě podařilo vychovat několik hráčů, kteří se prosadili do vyšších soutěží a nyní se vrátili zpět do mateřského klubu v roli zkušených pětatřicátníků – čtyřicátníků.

Po relativně dlouhém období diskontinuity ve výchově dorostu, kdy nedocházelo k náboru a nikdo se nevěnoval výchově basketbalového potěru, se situace změnila v první polovině minulé dekády. Změna začala rokem 2003, kdy začalo trénovat nové družstvo chlapců ročníků narození 1994 a mladších pod vedením manželů Ropkových. Od září 2004 se začaly scházet také dívky (ročníky 1996 – 1999), v roce 2006 bylo založeno další družstvo chlapců (ročníky narození 1997 a mladší) – obě družstva pod vedením Stanislava Šarocha. Následovala nová družstva chlapců i dívek roku narození 1999 a mladších pod vedením hlavních trenérů Pavla Holoubka a Radka Holečka od sezony 2008/2009, poté družstvo chlapců roku narození 2001 a mladších (které se transformovalo na 2002 a posléze 2003 a mladší) pod vedením Jana Benáka, družstvo dívek 2004 a mladších pod vedením Jakuba Nekolného a naposledy – v září 2014 smíšené družstvo chlapců a dívek 2005 a mladších pod vedením Petra Fischera.

V posledních dvou sezónách – 2014/2015 a 2015/2016 došlo ke spojení zkušených hráčů a dorostenců, kteří začínali s basketbalem v letech 2003-2006 a byl vytvořen tým mužů, který v sezoně 2015/2016 skončil na druhém místě v KP II a postoupil tak do KP I. Vedle toho se soutěží v barvách Brodu účastní žákovská družstva.

Oddíl basketbalu také spolupracuje od roku 2010 s Basketbalovou Akademií Nymburk zejména ve výchově žákovských a dorosteneckých kategorií. Počet žákovských a mládežnických členů oddílu v posledních letech osciluje okolo sedmdesáti. Kromě celoroční činnosti a hraní soutěží čbf se děti pravidelně vždy v druhé polovině srpna zúčastňují letních oddílových soustředění, kde nabírají síly a dovednosti na další sezonu.

Na tomto místě bychom proto rádi poděkovali dlouholetým poskytovatelům podpory, zejména Městu Český Brod, ze soukromých sponzorů především firmě BEK reality s.r.o. Basketbal v českém Brodě by neexistoval ani bez široké podpory rodičů a obětavé práce celé řady dalších dobrovolníků pracujících pro oddíl.

Jedním z hlavních cílů oddílu je přivést k basketbalu co nejširší základnu dětí a mládeže. Držte nám palce, ať se nám tato práce daří i v budoucnu alespoň tak, jak o tom vypovídá nynějších cca 70 mládežnických členů, nebo i lépe.

– Stanislav Šaroch –